לוח הזמנים
של בית חב"ד ובית הכנסת העתיק

שבת פרשת נצבים וילך הדלקת נרות 18:19 | צאת השבת 19:24

זמני התפילות

שחרית (הודו)

7:00

בוקר של תורה

8:00-9:30

מנחה

18:35

בין מנחה לערבית

שיעור

ערבית

19:15

זמני התפילות

מנחה וקבלת שבת

בזמן הדלקת נרות, השבוע:

18:30

שחרית

7:45

לאחר התפילה קידוש והתוועדות

מנחה

18:10

ערבית בצאת השבת

19:14