לוח הזמנים
של בית חב"ד ובית הכנסת העתיק

שבת פרשת ויגש הדלקת נרות 16:08 | צאת השבת 17:18

זמני התפילות

שחרית (הודו)

7:00

בוקר של תורה

8:00-9:30

מנחה

16:25

בין מנחה לערבית

שיעור

ערבית

17:00

זמני התפילות

מנחה וקבלת שבת

בזמן הדלקת נרות, השבוע:

16:00 (עשרה בטבת)

שחרית

7:45

לאחר התפילה קידוש והתוועדות

מנחה

16:00

ערבית בצאת השבת

17:08